مشهد – فلسطین  ۱۸ پلاک ۵۷

گروه ساختمانی و بازرگانی شارینا

تلفن : ۳۷۶۴۰۵۵۳_۰۵۱

تلفکس:۳۷۶۸۲۷۴۶_۰۵۱

کدپستی:۹۱۸۳۸۹۷۹۵۷

ایمیل: info@sharinasaze.com